Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ressursmateriell: Land, makt og følelser

Ny bok om stats- og nasjonsbygging av Frank Aarebrot & Kjetil Evjen

Hvordan blir stater og nasjoner til?

I vår tid er dette den normale organiseringen av et territorium, men i en globalisert verden stiller stadig flere spørsmål ved om ideen om nasjonalstaten fortsatt er relevant.
Les mer om Land, makt og følelser.
Bla i et utdrag fra boken!

Presse

Pressehenvendelser: Glenn Jensen Mangerøy (Fagbokforlaget):
E-post: glenn.mangeroy@fagbokforlaget.no / tlf: 975 56 626.


Franks video-anekdoter

Se alle på www.youtube.com

Video 1: Den tyske og den franske nasjonsidé

Video 2: De tre skandinaviske brødre

Video 3: Språkforvirring som tradisjon i Storbritannia

Video 4: Stalin og det nasjonale spørsmål

Video 5: Statsbygging og veibygging

Video 6: San Marino – Romerrikets gjenglemte flekk

Video 7: Historien om Olav Feiten

Video 8: Fra periferien til sentrum – En beduin i New York

Video 9: Alsace-Lorraine eller Elsass-Lothringen

Ressurser